Workshops


Workshop met presentatie
Leugens in de stad
Vroeg vijftiende-eeuwse polyfonie rond Reynaerts historie (ca. 1417)
12 & 13 juni 2021, Theater de Cameleon, Amsterdam

Onder voorbehoud van corona-maatregelen. Meer praktische informatie volgt binnenkort en aanmelden kan vanaf eind januari 2021.

De workshop Leugens in de stad is gewijd aan polyfonie uit de ontstaansregio van Reynaerts historie: meerstemmige motetten verbonden met het Vlaamse en Nederlandse land tussen 1400 en 1420. Motetten die een politiek inkijkje geven en bovendien door het nabootsen van klokken, toeters en markt kooplui een klankschap van de laatmiddeleeuwse steden oproepen.
Voor (gevorderde) amateur zangers en instrumentalisten.
Docenten: Christopher Kale, Marco Magalhães, Ita Hijmans


Inschrijving & Annuleringsvoorwaarden

  • Je bent ingeschreven na een aanbetaling van €50 op NL74 INGB 0004 8417 04 tnv Stichting Aventure en het opsturen van een ingevuld aanmeldingsformulier.
  • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is euro 50,- verschuldigd. Van 2 maanden tot 1 maand voor aanvang 50% van het aangegeven cursusbedrag; van 1 maand tot 1 week voor aanvang 75% van het cursusbedrag. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering door Stichting Aventure wordt uiteraard het gehele bedrag teruggestort.
  • Stichting Aventure behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in het program en docenten aan te brengen.

%d bloggers liken dit: