Ensemble


Aventure. V.l.n.r. Christopher Kale, Ita Hijmans, Marco Magalhães, Fumitaka Saito.

Aventure voert laatmiddeleeuwse muziek uit. Onze uitvoeringen zijn gebaseerd op onderzoek waarbij de eigenheid van een bepaald muzikaal idioom en de cultuurhistorische context waarin het repertoire huisde, voorop staan. Aventure beschouwt daarmee laatmiddeleeuwse muziek niet als geïsoleerde op zichzelf staande kunstwerken maar als één van de aspecten van een cultuur. Deze visie en ons artistic research project naar instrumentale ensemblemuziek uit de 15e eeuw, maakt Aventure tot een
eigenzinnig ensemble.

Aventure werd opgericht in 1993 en verkreeg datzelfde jaar een eervolle vermelding tijdens het Musica Antiqua Concours in
Brugge. Het ensemble concerteerde op internationale podia als Les Académies musicales de Saintes (F), het Festival van Vlaanderen, Brugge (B) en Organisatie Oude Muziek (NL) met programma’s variërend van de verhalende eenstemmige muziek rond Oswald von Wolkenstein (CD O, snode welt, AC Classics,1995); de Latijnse Conductus en Adam de la Halle tot de Nederlandse meerstemmige muziek uit Handschrift Koning (CDs Adieu, naturlic leven mijn; Ons is een kijnt geboren, Challenge Records, 2007)

Sinds 2007 focust Aventure op de muziek uit het 15e-eeuws Europa benoorden de Alpen. In acht thematische concertseries in
het Bethaniënklooster en de Waalse kerk Amsterdam voerde het ensemble de onbekende muziek uit o.a. het Aosta Manuscript,
de Basel Songbooks, de Codex Sankt Emmeram, Codex Breslau, Leopold Codex, het Schedel Songbook, de Zagan Partbooks en
de Trente Codices uit. Maar ook de liederen uit o.a. het Gruuthusehandschrift, het Mönch-en Wolkenstein-repertoire, Centraal Europese Cantionales en Nederlandse kloosterhandschriften behoren tot ons repertoire. Daarnaast organiseerde Aventure projecten als 1514 In Holland klinkt muziek met het Amsterdam Museum; Filling the gap met het Dordrechts Museum en het symposium Searching for Sound of 15th Century Instrumentalists met het Orgelpark Amsterdam.

Aventure geeft regelmatig workshops en zomerscholen voor amateur musici. De resultaten uit het doorlopende artistic
research project worden bekend gemaakt in lezingen en publicaties en op de website
www.fillingthegapreconstructionproject.wordpress.com.

In november 2018 verscheen de CD Totdat de wachter heeft gezongen. Songs from the Gruuthuse Manuscript (ca.
1400) and instrumental connections (Challenge Classics 72795).

Aventure werkt inherent aan de muziek die zij uitvoert in een flexibele bezetting van 3 tot 7 mensen. Ita Hijmans is artistiek
leider en verantwoordelijk voor onderzoek en programma.


%d bloggers liken dit: