Podcast


Podcast Leugens in het land
Vijftiende-eeuwse muziek rond Reynaerts historie

Rondom het concertprogramma Reynaert die zal Reynaert blijven maakt Aventure een podcast-serie over het Reynaert-verhaal tegen de achtergrond van vijftiende-eeuwse muziek.
In vijf afleveringen gaan we in gesprek over de maatschappijkritische boodschap van Reynaerts historie weerspiegeld in liedteksten uit de vroege vijftiende eeuw, The making of Reynaert die zal Reynaert blijven; over Dieren als spiegel van de mens en satire als maatschappijkritiek; over Bloot of gekleed. De Reynaert geïllustreerd; over Klokken & kooplui: een klankschap van vroeg vijftiende-eeuwse polyfonie rond Reynaerts historie en over Bedriegers aan de macht.


Aflevering 1
The making of Reynaert die zal Reynaert blijven


Colofon

Productie – Aventure
Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst; de Stichting Gilles Hondius Foundation; de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en Aventure Vrienden

Redactie – Ita Hijmans
Editing & redactie – Hannah van Kooten
Afbeelding – Fraw werlt. Hs Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 329, f. 35

Muziek – Aventure
Christopher Kale – zang; Marco Magalhães,
Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluiten

Preambulum Fro welt* – Hugo von Montfort (1357-1423)/arr. I.H.
O, snode welt** – Oswald von Wolkenstein (1376-1445)
De capelaen van Hoedelem**– Gruuthusehandschrift (ca.1400)
Esperance – Rechtelijk Archief Helmond (ca.1416)/arr. IH
Dy katczen pfhote* – Żagań partbooks (1477-80)

Opname* – Marco Magalhães/Aventure
Live-opname** 8 augustus 2020 – Helix Audio & Concerto Media
Met dank aan Festival Via Musica

%d bloggers liken dit: