Podcast


Podcast Leugens in het land
15e-eeuwse muziek rond Reynaerts historie (ca.1417)

Luister op SoundCloudAnchorSpotify

Vijf podcasts door Aventure met nieuwe en ervaren cultuurkenners over hebzucht in 15e-eeuwse liederen; dieren en satire; polyfonie rond Reynaert; Reynaert-illustraties en de actualiteit van macht en moraal in een laatmiddeleeuws dierenepos.

Met dank aan AFK; Gilles Hondius Foundation; Van Bylandt Stichting; Aventure Vrienden


Aflevering 1
The making of Reynaert die zal Reynaert blijven


Aflevering 2
Dieren als spiegel van de mens en satire als maatschappijkritiek
Met letterkundige Eva van Drie, theoretisch natuurkundige Dijs de Neeling en taalkundige Mees van Stiphout.

In deze podcast spreekt Ita Hijmans met nieuwe cultuurkenners en -genieters over de actualiteit van een middeleeuwse diersatire; vrouwen in de Reynaert en de waarde van een middeleeuws meesterwerk in de context van vijftiende-eeuwse muziek.


Aflevering 3
Klokken & kooplui: een klankschap van vroeg vijftiende-eeuwse polyfonie rond Reynaerts historie
Met musicologe Eliane Fankhauser

In de derde podcast gaat Ita Hijmans in gesprek met musicologe Eliane Fankhauser over haar onderzoek naar de Utrechtse fragmenten, het levendige klankschap van klokken en kooplui in een laatmiddeleeuwse stad rond Reynaerts historie én over chaos op de markt in de Noordelijke Lage Landen.


Aflevering 4
Bloot of gekleed. De Reynaert geïllustreerd.
Met kunsthistorici Saskia de Bodt, Jeroen Kapelle en Hannah Jansen

‘Alleen al de manier waarop de dieren met of zonder kleding worden gekarakteriseerd spreekt boekdelen.’ In de KB, de Nationale Bibliotheek, praten Saskia de Bodt, Jeroen Kapelle en Hannah Jansen, drie kunsthistorici vanuit verschillende perspectieven over geïllustreerde Reynaert-verhalen uit de collectie van de KB*.


Aflevering 5
Bedriegers aan de machtover de actualiteit van macht en moraal in een laatmiddeleeuws dierenepos.

Hebzucht, leugen, macht en moraal: is ‘Reynaerts historie’ tijdloos of zelfs universeel? Mediëviste Irmgard Fuchs, politiek-institutioneel historica Annemieke Romein en masterstudent algemene literatuurwetenschap Bram Schillemans bespreken verschillende historische situaties waarin zij deze thema’s herkennen.


Colofon

Productie – Aventure
Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst; de Stichting Gilles Hondius Foundation; de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting; Aventure Vrienden en aan de KB*, de Nationale Bibliotheek

Redactie – Ita Hijmans
Editing & redactie – Hannah van Kooten
Afbeelding – Fraw werlt. Hs Heidelberg, Cod. Pal. Germ. 329, f. 35

Muziek – Aventure
Christopher Kale – zang; Marco Magalhães,
Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluiten

Muziek aflevering 1
Preambulum Fro welt* – Hugo von Montfort (1357-1423)/arr. I.H.
O, snode welt** – Oswald von Wolkenstein (1376-1445)
De capelaen van Hoedelem**– Gruuthusehandschrift (ca.1400)
Esperance – Rechtelijk Archief Helmond (ca.1416)/arr. I.H.
Dy katczen pfhote* – Żagań partbooks (1477-80)

Opname* – Marco Magalhães/Aventure; Live-opname** 8 augustus 2020 – Helix Audio & Concerto Media, met dank aan Festival Via Musica


Muziek aflevering 2
Preambulum Fro welt* – Hugo von Montfort (1357-1423)/arr. I.H.
Der Fochs schwantcz**– Żagań partbooks (1477-80)
Ne gheen solaes vor vrauwen minne** – Gruuthusehandschrift
Dy katczen pfhote* – Żagań partbooks

Muziek – Aventure
Christopher Kale – zang; Marco Magalhães,
Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluiten

Opname* – Marco Magalhães/Aventure; Live-opname** 4 oktober 2020, Oosterkerk Amsterdam – Marco Magalhães/Aventure


Muziek aflevering 3
Preambulum Fro welt* – Hugo von Montfort (1357-1423)/arr. I.H.
Esperance* – Rechtelijk Archief Helmond (ca.1416)/arr. IH
Tuba Virgo dulcis** – Heinrich Laufenberg (1390-1460)
A discort***/ Virginem mire – (NL-Uu 37)/ Buxheim Organbook (ca.1460)/ arr. I.H.

Muziek – Aventure
Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluiten
Lize van Jaarsveld** – zang; Anna Böker** – vedel

Opname* – Marco Magalhães/Aventure
CD O, snode welt (AC 19905)**; Live-opname*** 4 oktober 2020, Oosterkerk Amsterdam – Marco Magalhães/Aventure


Muziek aflevering 4
Preambulum Fro welt* – Hugo von Montfort (1357-1423)/arr. I.H.
Der Fochs schwantcz**– Żagań partbooks (1477-80)
Stüblin** – Buxheim/ Locham Songbook (1452-60)
Der notter schwantcz** – Żagań partbooks
Dy katczen pfhote** – Żagań partbooks

Muziek – Aventure
Marco Magalhães, Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluiten

Opname* – Marco Magalhães/Aventure; Live-opname** 2 juli 2021, Mosterdzaadje Santpoort-Noord/Aventure


Muziek aflevering 5
Preambulum Fro welt* – Hugo von Montfort (1357-1423)/arr. I.H.
Here God wie mach hem des beclaghen** – Gruuthuse handschrift (ca. 1400)/arr. I.H.
Der Fochs schwantcz**– Żagań partbooks (1477-80)
O, snode welt** – Oswald von Wolkenstein (1376-1445)/ arr. I.H.

Muziek – Aventure
Christopher Kale – zang; Marco Magalhães,
Fumitaka Saito, Ita Hijmans – blokfluiten

Opname* – Marco Magalhães/Aventure
Live-opname** 2 juli 2021, Mosterdzaadje Santpoort-Noord/Aventure


%d bloggers liken dit: