Aventure Ensemble
Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact
Repertoire
4 Seminars De andere 15e eeuw
In drie of vier presentaties per avond vertellen kunsthistorici, musici en letterkundigen over diverse thema s uit het stedelijke circuit in de 15e eeuw. De seminars zijn interactief met mogelijkheid tot discussie en verdere verdieping.
Los te volgen of als serie naar wens in combinatie met concerten.
Tickets: www.dewaalsekerk.nl

woensdag 9 november 2016 
*
seminar De andere 15e eeuw
Introductie op het thema vanuit 4 invalshoeken uit de kunstgeschiedenis en de muziek.
programma & sprekers
Martine Meuwese, Renske Hoff, Myrka Broers, Ita Hijmans

woensdag 16 november 2016
*seminar Een broedplaats voor instrumentalisten: Zuid-Duitsland 1450-70
Netwerken van muziekverzamelingen en het repertoire van instrumentalisten. Blokfluitbouwers en spelers van Aventure vertellen hoe zij een midden 15e-eeuws blokfluitconsort bouwden.
programma & sprekers
Marco Magalhγes, Fumitaka Saito, Ita Hijmans

vrijdag 3 februari 2017
*seminar Het kosmopolitisch concilie in 1417
Een bont gezelschap van anderen, van Joden tot Grieks-orthodoxen, van de Russische Patriarch tot exotische Engelsen verscheen op het Concilie van Konstanz (1414-1418) en maakte het tot een eerste Europees muziekfestival.
programma & sprekers
Christopher Kale, Myrka Broers, Ita Hijmans

woensdag 5 april 2017 NB voertaal Engels!
*seminar De anderen in de 15e eeuw
In laatmiddeleeuwse liedteksten gaan passie en devotie niet zelden samen met een stevige anti-Joodse, soms antisemitische hetze. Vanuit muziek- en cultuurhistorische invalshoeken kijken we naar het aanzien van deze anderen in de laatmiddeleeuwse samenleving.
Diana Matut, Lucinda Timmermans, Ita Hijmans
Programma

Tijd 20.00 – 22.00 uur
Plaats Consistorie Waalse kerk, Walenpleintje 157-159 Amsterdam
Seminar: €15 per avond 
Combiprijs: 1 concert + 1 seminar €30
Reserveren en tickets www.dewaalsekerk.nl
  _________________________________________________________
De andere 15e eeuw
Workshop voor zangers en instrumentalisten

3 & 4 februari 2017

Het kosmopolitische concilie in 1417

Vlak voor Maria Lichtmis, 2 februari 1417, vond een groot banket plaats tijdens het Concilie van Konstanz (1414-1418). Engelse zangers en instrumentalisten lieten daar muziek horen die in de oren van de Franse en Italiaanse gezanten exotisch klonk. 

Deze vroeg 15e-eeuwse Engelse polyfonie is samen met een enkel Grieks-orthodox en Joods gezang de basis voor de workshop.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de toegestuurde muziek van te voren instuderen i.v.m. de  slotpresentatie op 4 februari in de Waalse Kerk. 
NB Blokfluitisten: renaissance blokfluiten zijn aanwezig / stemtoon 466 Hz of in overleg 440 Hz. 

Workshop 3 & 4 februari 2017
Tijd vrijdag 14.00-18.00 uur
        zaterdag 10.00-17.00 uur
Plaats Consistorie Waalse kerk, Walenpleintje 157-159 Amsterdam
Docenten Christopher Kale, Marco Magalhγes, Ita Hijmans
Niveau Engelse polyfonie: gevorderde (koor)zangers en instrumentalisten. Eenstemmig Grieks-orthodox en Joods gezang: ook beginnend koorzangers welkom.De indeling van groepen gaat naar niveau.
Kosten €150 (excl. lunch maar incl. *seminar op vrijdagavond 3 februari)
Slotpresentatie zaterdag 4 februari, 16.00 uur
Aanmelden vσσr 12 januari 2017
Info & aanmelden E itasgk@xs4all.nl T 020 6699814    


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klankschap van een concilie 1414-1418
In het kleine stadje Konstanz werd 600 jaar geleden een wereldtop gehouden. Doel was de problematische situatie van 3 pausen die aanspraak maakten op de Heilige Stoel te beλindigen en de eenheid in kerk en geloof te herstellen. De top leverde voor laatmiddeleeuwse begrippen een ongekend druk verkeer van geestelijke en wereldlijke leiders uit alle windstreken op. De ontmoetingen van deze hooggeplaatsten, allen met hun eigen musici, riten en gewoonten, hebben het Concilie van Konstanz tot een – onbedoeld - eerste Europees muziekfestival gemaakt. 
Aventure laat tussen 2014 en 2018 in zomerschool, workshops en concerten telkens delen van het klankschap van dit concilie horen. De zomerschool van 2015 trapte af met een klankschap van de eerste maanden van het concilie en de reis van koning Sigismund.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inschrijving & Annuleringsvoorwaarden
*Je bent ingeschreven na een aanbetaling van €50 op NL74 INGB 0004 8417 04 tnv Stichting Aventure en het opsturen van een ingevuld aanmeldingsformulier.
*Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is euro 50,- verschuldigd. Van 2 maanden tot 1 maand voor aanvang 50% van het aangegeven cursusbedrag; van 1 maand tot 1 week voor aanvang 75% van het cursusbedrag. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
*Bij annulering door Stichting Aventure wordt uiteraard het gehele bedrag teruggestort.
*Stichting Aventure behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in het program en docenten aan te brengen.

Copyright 2006 Loupe Creative Solutions | Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact