Aventure Ensemble
Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact
Repertoire
27 januari & 7 april 2018

Workshop voor zangers en instrumentalisten


Martinusmuziek in het Europees klankschap nα 1418

Docenten Christopher Kale, Marco Magalhγes, Ita Hijmans

Aanmelden liefst voor 21 december; dan heb je je muziek op tijd

Lees hier het uitgebreide program


Centraal in de workshop staat de canon Presulem Ephebeatum die met zijn dubbelzinnige betekenis van ‘gans’ omarmd werd door de Boheemse volgelingen van Jan Hus (Jan Gans). Gebaseerd op deze canon ontstond een hele serie stukken waarin ‘gans’ niet alleen naar het eten van ganzen verwees maar ook naar Hus. Deze ‘ganzenmuziek’ vinden we tot in de 16e eeuw als propaganda voor kerkhervormers in Centraal Europa.

Een andere toevoeging aan het klankschap na 1418 is die van de meerstemmige liederen van Oswald von Wolkenstein. Wolkenstein gebruikte voor zijn Duitse teksten Franse en Italiaanse liederen. Hij paste ze zodanig aan dat een heel eigen nieuw genre ontstond. Een bloemlezing van nationale stijlen uit de decennia na Konstanz 1418 voltooit de workshop.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de toegestuurde muziek van te voren instuderen i.v.m. de  slotpresentatie op 7 april in de Waalse Kerk. 
NB Blokfluitisten: renaissance blokfluiten zijn aanwezig / stemtoon 466 Hz of in overleg 440 Hz. 

Tijd telkens 10.00-17.00 uur
Plaats Consistorie Waalse kerk, Walenpleintje 157-159 Amsterdam
Docenten Christopher Kale, Marco Magalhγes, Ita Hijmans
Niveau gevorderde (koor)zangers en instrumentalisten; ook beginnende amateur musici zijn welkom. De indeling van groepen gaat naar niveau.
Kosten €175 (excl. lunch)
Slotpresentatie zaterdag 7 april 2018, 16.00 uur
Info & aanmelden (liefst vσσr 21 december 2017) E itasgk@xs4all.nl T 020 6699814   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klankschap van een concilie 1414-1418
In het kleine stadje Konstanz werd 600 jaar geleden een wereldtop gehouden. Doel was de problematische situatie van 3 pausen die aanspraak maakten op de Heilige Stoel te beλindigen en de eenheid in kerk en geloof te herstellen. De top leverde voor laatmiddeleeuwse begrippen een ongekend druk verkeer van geestelijke en wereldlijke leiders uit alle windstreken op. De ontmoetingen van deze hooggeplaatsten, allen met hun eigen musici, riten en gewoonten, hebben het Concilie van Konstanz tot een – onbedoeld - eerste Europees muziekfestival gemaakt. 
Aventure laat tussen 2014 en 2018 in zomerschool, workshops en concerten telkens delen van het klankschap van dit concilie horen. De zomerschool van 2015 trapte af met een klankschap van de eerste maanden van het concilie en de reis van koning Sigismund.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inschrijving & Annuleringsvoorwaarden
*Je bent ingeschreven na een aanbetaling van €50 op NL74 INGB 0004 8417 04 tnv Stichting Aventure en het opsturen van een ingevuld aanmeldingsformulier.
*Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is euro 50,- verschuldigd. Van 2 maanden tot 1 maand voor aanvang 50% van het aangegeven cursusbedrag; van 1 maand tot 1 week voor aanvang 75% van het cursusbedrag. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
*Bij annulering door Stichting Aventure wordt uiteraard het gehele bedrag teruggestort.
*Stichting Aventure behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in het program en docenten aan te brengen.

Copyright 2006 Loupe Creative Solutions | Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact