Aventure Ensemble
Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact
Repertoire

Een feestelijk concert voor Martinus – Sint Maartensmuziek uit de 15e eeuw

Nu 600 jaar geleden, in 1418, vierde Europa de goede afloop van het Concilie van Konstanz (1414-1418). Luttele maanden eerder – op 11 november 1417 – koos dat concilie namelijk een nieuwe paus en kwam er een einde aan het Westers Schisma dat Europa tot op het bot verdeeld had. De nieuwe paus noemde zich natuurlijk ‘Martinus’ en is zo als paus Martinus V onlosmakelijk verbonden met het Sint Maartensfeest. Van oudsher vormde de feestdag van de heilige Martinus van Tours het begin van het winterseizoen. Het werd gevierd met vaten wijn, nieuwe oogst en vette ganzen. Het zijn deze ganzen die de connectie van Sint Maarten en paus Martinus V een speciale lading geven.

Martinus V gebruikte het feestelijke jaar 1418 om wijd en zijd zijn naam en gezag te vestigen. Dat ging echter niet over rozen. Ontevreden volgelingen van Jan Hus, de kerkhervormer die door het concilie in Konstanz tot de brandstapel veroordeeld was, begonnen een bittere strijd. Wonderlijk genoeg leidde de propaganda rond deze Hussitische oorlogen juist in de muziek tot een hilarisch woordenspel met de naam van Jan Hus (Hus = gans) en de gebraden ganzen die men op het Sint Maartensfeest gewoon was te eten.

Op het programma: liederen voor het Sint Maartensfeest als Wolauf lieben gesellen/ Seit willikommen her Martein; naast o.a. een Martinus-motet van Johannes Brassart; een Gloria jubilatio voor paus Martinus V van Hymbert de Salinis en de wonderlijke ‘ganzenmuziek’ van Petrus Wilhelmi de Grudencz.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klankschap van een concilie 1414-1418
In het kleine stadje Konstanz werd 600 jaar geleden een wereldtop gehouden. Doel was de problematische situatie van 3 pausen die aanspraak maakten op de Heilige Stoel te beλindigen en de eenheid in kerk en geloof te herstellen. De top leverde voor laatmiddeleeuwse begrippen een ongekend druk verkeer van geestelijke en wereldlijke leiders uit alle windstreken op. De ontmoetingen van deze hooggeplaatsten, allen met hun eigen musici, riten en gewoonten, hebben het Concilie van Konstanz tot een – onbedoeld - eerste Europees muziekfestival gemaakt. 
Aventure laat tussen 2014 en 2018 in zomerschool, workshops en concerten telkens delen van het klankschap van dit concilie horen. De zomerschool van 2015 trapte af met een klankschap van de eerste maanden van het concilie en de reis van koning Sigismund.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inschrijving & Annuleringsvoorwaarden
*Je bent ingeschreven na een aanbetaling van €50 op NL74 INGB 0004 8417 04 tnv Stichting Aventure en het opsturen van een ingevuld aanmeldingsformulier.
*Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is euro 50,- verschuldigd. Van 2 maanden tot 1 maand voor aanvang 50% van het aangegeven cursusbedrag; van 1 maand tot 1 week voor aanvang 75% van het cursusbedrag. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
*Bij annulering door Stichting Aventure wordt uiteraard het gehele bedrag teruggestort.
*Stichting Aventure behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in het program en docenten aan te brengen.

Copyright 2006 Loupe Creative Solutions | Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact