Aventure Ensemble
Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact
Aventure

Aventure voert laatmiddeleeuwse muziek uit. Onze uitvoeringen zijn gebaseerd op onderzoek waarbij de eigenheid van een bepaald muzikaal idioom en de cultuurhistorische context waarin het repertoire huisde, voorop staan. Aventure beschouwt daarmee laatmiddeleeuwse muziek niet als geďsoleerde op zichzelf staande kunstwerken maar als één van de aspecten van een cultuur. Deze visie en ons artistic research project naar instrumentale ensemblemuziek uit de 15e eeuw, maakt Aventure tot een eigenzinnig ensemble.

Aventure werd opgericht in 1993 en verkreeg datzelfde jaar een eervolle vermelding tijdens het Musica Antiqua Concours in Brugge. Het ensemble concerteerde op internationale podia als Les Académies musicales de Saintes (F), het Festival van Vlaanderen, Brugge (B) en Organisatie Oude Muziek (NL) met programma s variërend van de verhalende eenstemmige muziek rond Oswald von Wolkenstein (CD O, snode welt, AC Classics,1995); de Latijnse Conductus en Adam de la Halle tot de Nederlandse meerstemmige muziek uit Handschrift Koning (CDs Adieu, naturlic leven mijn; Ons is een kijnt geboren, Challenge Records, 2007)

Sinds 2007 focust Aventure op de muziek uit het 15e-eeuws Europa benoorden de Alpen. In acht thematische concertseries in het Bethaniënklooster en de Waalse kerk Amsterdam voerde het ensemble de onbekende muziek uit o.a. het Aosta Manuscript, de Basel Songbooks, de Codex Sankt Emmeram, Codex Breslau, Leopold Codex, het Schedel Songbook, de Zagan Partbooks en de Trente Codices uit. Maar ook de liederen uit o.a. het Gruuthusehandschrift, het Mönch-en Wolkenstein-repertoire, Centraal Europese Cantionales en Nederlandse kloosterhandschriften behoren tot ons repertoire. Daarnaast organiseerde Aventure projecten als 1514 In Holland klinkt muziek  met het Amsterdam Museum; Filling the gap met het Dordrechts Museum en het symposium Searching for Sound of 15th Century Instrumentalists met het Orgelpark Amsterdam.

Aventure geeft regelmatig workshops en zomerscholen voor amateur musici. De resultaten uit het doorlopende artistic research project worden bekend gemaakt in lezingen en publicaties en op de website www.fillingthegapreconstructionproject.wordpress.com.

In november 2018 verscheen de CD Totdat de wachter heeft gezongen. Songs from the Gruuthuse Manuscript (ca. 1400) and instrumental connections (Challenge Classics 72795). 

Aventure werkt inherent aan de muziek die zij uitvoert in een flexibele bezetting van 3 tot 7 mensen. Ita Hijmans is artistiek leider en verantwoordelijk voor onderzoek en programma. 

ENGLISH

Aventure performs late-medieval music. Our performances are based on research focusing on the individuality of a particular musical idiom and the cultural and historic context in which it existed. Aventure sees late-medieval music, not as an isolated art form, but as one aspect of an entire culture. This vision, and our experimental investigation of the performance practice of instrumental ensemble music from the 15th century, makes Aventure a unique ensemble.

Aventure, founded in 1993, was awarded an honorable mention during the Musica Antiqua Concours in Bruges (B). The ensemble has performed on leading international podia such as Les Académies musicales de Saintes (F), Varna International Music Summerfestival (Bulgaria), Festival van Vlaanderen (B) and the Netwerk voor Oude Muziek (NL) with programs varying from the narrative songs by Oswald von Wolkenstein (CD O, snode welt, AC Classics, 1995) to Dutch polyphony from the Koning Manuscript (CDs Adieu, naturlic leven mijn; Ons is een kijnt geboren, Challenge Records Int., 2007).

Since 2007, Aventure has focused on the music from Europe north of the Alps in the 15th century. In annual concert series, the ensemble has performed unexplored music from the Aosta Manuscript, the Basel Songbooks, the Codex Sankt Emmeram, Codex Breslau, Leopold Codex, the Schedel Songbook, the Sagan Partbooks and several Trent Codices, among others. But the monody from sources such as the Gruuthuse Manuscript, the Mönch-repertoire and various Cantionales from north of the Alps also belongs in our repertoire.

Aventure annually offers workshops or summer schools. In 2015/16 Aventure carried out an interdisciplinary research project Filling the gap. The reconstruction of a mid-15thcentury recorder consort, more here: www.fillingthegapreconstructionproject.wordpress.com. (CD Totdat de wachter heeft gezongen. Songs from the Gruuthuse Manuscript (ca.1400) and instrumental connections, Challenge Records Int., 2018)

Aventure works with a flexible cast of 3-7 musicians, depending on the performed repertoire. Ita Hijmans is artistic director and responsible for research and programming. Ita Hijmans studeerde blokfluit bij o.a. Jeanette van Wingerden en specialiseerde zich aan de Schola Cantorum Basiliensis (CH) in middeleeuwse en renaissance-muziek bij o.a. Crawford Young en Kenneth Zuckermann. Als artistiek leider van Aventure en Stichting gele kraan, centrum voor oude muziek. houdt zij zich sinds 1992 diepgaand bezig met het uitvoeren van en onderzoek doen naar vooral laatmiddeleeuwse muziek. Zij gaf les aan diverse conservatoria als gastdocent middeleeuwse muziek en verzorgde veel cursussen op dat gebied. Afgezien van haar spelend werk voor  Aventure doet zij het onderzoek en de programmering voor het ensemble. Ze is een gedreven musicus en docent en doet niets liever dan anderen enthousiasmeren voor laatmiddeleeuwse muziek.

Zij publiceerde o.a. “The Recorderconsort  ca.1500, Pictures, Extant Instruments and Repertoire”, ed. Lasocki, 2005 en over Handschrift Koning: Tussen hof en klooster, tussen noord en zuid, laatmiddeleeuwse muziek van de Hollandse stedelingen, in Historisch Tijdschrift Holland (2008).

Christopher Kale, tenor, is geboren in Pennsylvania, USA. Hij studeerde af aan de Boston University met een Bachelors en een Masters degree (cum laude). Daarna won hij een internationale beurs voor studie in Amsterdam bij Max van Egmond. Christopher Kale is voornamelijk actief in het renaissance- en middeleeuwse repertoire als lid van Cappella Pratensis, Huelgas Ensemble, Capilla Flamenca, Aventure, de Boston Camerata, en het Nederlands Kamerkoor. Hij heeft als solist veel commerciele CD opnames gemaakt van o.a. de Messiah (Handel), Lamentations (Gilles), Vespers (Monteverdi), een veel Renaissance missen en motetten, Middeleeuws lied, en Vroeg-Amerikaans muziek.
Christopher Kale is als solist te horen geweest in oude muziek festivals wereldwijd - o.a. Utrecht, Boston, Gent, Brugge, York, Victoria, Cuenca, Saintes, en Kostenevica. Zijn uitstapjes naar Romantische repertoire zijn meestal als lid van een duo met Jelma van Amersfoort.

In het Tijdschrift Oude Muziek werd ze geprezen om haar “stralende” stem. De mezzosopraan Nancy Mayer zong rollen in barokopera’s op het Utrechtse Festval voor Oude Muziek zowel als het Boston Early Music Festival. Met het ensemble voor middeleeuwse muziek Sequentia Köln toerde ze gedurende vier jaar door Europa, de Verenidge Staten en Australië, en nam ze zes CD’s op. Op het gebied van muziek uit de renaissance trad ze op en maakte ze opnames met Kings Noyse en Braccio; barokmuziek met het Apollo Ensemble, Il Concerto Barocco en The Harp Consort en middeleeuwse muziek met Super Librum, Ensemble Aventure en Fala Música. Nancy Mayer studeerde in de Verenigde Staten aan de Eastman School of Music in New York en aan het Oberlin Conservatory. 

Marco Magalhăes studeerde blokfluit aan het Conservatório de Musica do Porto bij Pedro Couto Soares en Pedro Silva en verder aan de  Escola Superior de Música de Lisboa. Hij volgde masterclasses bij o.a.Peter van Heyghen en Kees Boeke en studeerde af aan het Sweelinck Conservatorium bij Paul Leenhouts. Hij speelt in de Royal Wind Music.

Fumitaka Saito studeerde blokfluit bij Michel Piguet aan de Schola Cantorum Basiliensis, bij Matthias Weilenmann en vervolgens bij Walter van Hauwe aan het Sweelinck Conservatorium. Hij won prijzen bij het Blockflöten Symposium Calw in Duitsland en ‘eervolle vermeldingen’ bij het Musica Antiqua concours in Brugge. Hij trad op in Europa en zijn geboorteland Japan en houdt zich sinds 1984 ook bezig met blokfluitenbouw. Vanaf 1992 is hij als blokfluitbouwer in Amsterdam gevestigd. 


  

 

Copyright 2006 Loupe Creative Solutions | Aventure | Nieuws | Repertoire | Agenda | CD | Links | Contact